Inentingen hond

Over inenten van zowel mens als dier is regelmatig discussie. Uw huisdier moet uiteraard goed beschermd zijn, maar wordt er teveel ingeënt?
De inentingen voor uw hond gebeuren bij Dierenkliniek Kortenoord jaarlijks, mits noodzakelijk. Voordat uw hond de inenting krijgt, wordt dit uitgebreid onderzocht. Dit noemen wij de jaarlijkse check-up. Deze check-up is van groot belang om aandoeningen in een vroeg stadium te vinden en om te voorkomen dat uw viervoeter er ziek van wordt. Het enten van uw hond wordt uitgevoerd door onze dierenartsen.


Inenten op maat voor honden

Bij Dierenkliniek Kortenoord wordt 'vaccineren op maat' al toegepast. Dit betekent dat we niet elk jaar de 'grote cocktail' geven, maar de vaccinatie aanpassen aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw hond. Ons uitgangspunt is: zo min mogelijk vaccineren, maar uw huisdier moet wel goed beschermd zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktailenting voor honden tegen ziektes als parvo, hondenziekte en leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt de cocktail maar een keer in de 3 jaar gegeven. Uit experimentele studies is gebleken dat de bescherming door de "cocktail" zelfs langer kan duren. Hoe weet u of uw hond voldoende beschermd is, en of het nodig is opnieuw te vaccineren? Dit is vanaf nu te meten met de Vaccicheck titerbepaling. 
 

Titerbepaling: Het nieuwe enten

De tijd dat we dachten dat entingen geen enkel probleem zouden veroorzaken ligt inmiddels al vele jaren achter ons. We weten inmiddels dat er naast de enorme voordelen ook wel wat nadelen aan vaccineren zitten. Hoewel zeldzaam, zijn complicatie als gevolg van vaccinatie nooit 100% uit te sluiten. Nu zijn we bij Dierenkliniek Kortenoord al tientallen jaren de mening toegedaan dat je geen geneesmiddelen in moet zetten waar dat niet strikt noodzakelijk is. Vandaar dat we al jarenlang op maat enten.

Vaccinatie op maat
In ons vaccinatieschema wordt tegen hondenziekte, Parvo en leverziekte (HCC) maar 1 keer per 3 jaar gevaccineerd. Deze 3-jarige periode kan nu nog verder verlengd worden door te titeren. Met behulp van titeren meten we in een paar druppels bloed van uw hond de antistoffen tegen Parvo, hondenziekte en leverziekte. Aan de hand van deze uitslag kunnen wij zien of een vaccinatie tegen deze ziekten in de komende 3 jaar nodig is. Dit kan dus een behoorlijke belasting schelen voor het immuunsysteem van uw hond en uw hond krijgt een voor hem of haar gepaste vaccinatie.


Helaas is bekend dat een dergelijke test voor de ziekte van Weil niet zinvol is. Een jaarlijkse enting tegen deze ziekte blijft dus wel noodzakelijk. In 2017 werden in Nederland nog 2600 honden ernstig ziek als gevolg van Weil dus vaccinatie tegen deze ziekte blijft helaas actueel. Daarnaast blijft bijvoorbeeld een vaccinatie tegen kennelhoest gevraagd en ook verstandig voor honden die in een pension gaan, in verenigingsverband trainen of regelmatig naar shows gaan. Ook hondsdolheidsenting (rabiës) blijft 1 maal per 3 jaar verplicht voor honden die de grens over gaan. 

LET WEL: is uw hond korter dan 3 jaar geleden nog gevaccineerd tegen Parvo, hondenziekte en leverziekte, dan is een titerbepaling dus niet nodig. Uw hond is nog goed beschermd.

Onduidelijkheid is er soms over gebruik van titerbepaling bij jonge pups. Hoewel het controleren op antistoffen die pups uit moedermelk nog bij zich hebben op zich een goed idee is om op deze manier het 'over-vaccineren' te voorkomen, blijkt dat dit in de praktijk soms wat lastig is. Om in de ziekteafweer van de pups geen gevaarlijk gat te laten vallen zou je iedere 2 weken moeten meten vanaf de leeftijd van 6 weken.

Omdat een titerbepaling snel afgelezen kan worden, maar wel voor gebruik een uur uit de koeling moet, is het verstandig om bij het maken van een afspraak voor de vaccinatie al aan te geven of u een titerbepaling wil voor uw hond. Dan zorgen wij ervoor dat hij op tijd uit de koeling is. Mocht u vragen hebben over de titerbepaling of de enting van uw hond bel ons dan rustig op telefoonnummer 0317-412432.


Ziekte van Weil

Voor de Ziekte van Weil (leptospirose) moet wel jaarlijks ingeënt worden. De Ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste ziekteverschijnsel is een nierontsteking. De bacteriën (leptospiren) worden via de urine uitgescheiden en met name via besmet (zwem)water van het ene naar het andere dier (rat-hond; hond-hond) overgedragen. De mens of hond wordt meestal besmet via zwemmen in open water of door het drinken uit plassen op straat of in het bos. De Ziekte van Weil is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. Voor de Ziekte van Weil is titerbepaling niet zinvol. Het vaccin is, in tegenstelling tot andere vaccins, een dood vaccin en kort werkzaam, ongeveer 1 jaar. Jaarlijks uw hond inenten wordt dus aangeraden.
 

Niet inenten van uw hond

Niet inenten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten, zoals Parvo, met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Inenten voorkomt dit soort leed. Zorg dat u geen spijt achteraf krijgt en geef uw viervoeter de juiste zorg en bescherming.
 

Puppy entingen schema

Vaccinaties
Uw pup moet beschermd worden tegen een aantal besmettelijke ziekten. Aangezien jonge honden hun weerstand nog moeten opbouwen, dient het inentingsschema vrij strikt gevolgd te worden. Dit schema ziet er als volgt uit:

- Bij een leeftijd van 6 weken:     Hondenziekte en Parvo, meestal is dit al bij de fokker gebeurd;
- Bij een leeftijd van 9 weken:     Weil en Parvo, en eventueel Kennelhoest;
- Bij een leeftijd van 12 weken:    Cocktail enting (Hondenziekte/Parvo/Hepatitis/Weil), en eventueel Rabiës.

Komt uw hond veel met andere honden in contact, bijvoorbeeld op een cursus, in een kennel of bij de uitlaatservice, dan is het verstandig om bij 9 weken de Kennelhoest enting te geven.
Vanaf 12 weken mag een hond ook tegen Rabiës ingeënt worden. Als u met uw hond naar het buitenland gaat is deze inenting zelfs verplicht. Komt u veel in het bos dan is het ook verstandig deze inenting te geven. De rabiës inenting beschermt uw hond gedurende 3 jaar.
In principe kunt u gewoon met uw pup de straat op. Indien de moederhond goed ingeënt is geweest, heeft de pup zijn bescherming al meegekregen tijdens de dracht en via de moedermelk. Het is wel raadzaam om contact met niet-ingeënte honden zo veel mogelijk te vermijden tot alle inentingen gegeven zijn. Bij een leeftijd van 6 maanden wordt de cocktail enting en eventueel Kennelhoest enting weer herhaald.

 

Kosten inenten hond

 

Voor de volledige lijst verwijzen wij graag naar onze tarieven. Naast het inenten controleren we de hond meteen even.


Praktische informatie

U kunt voor een titercheck een afspraak maken met ons op telefoonnummer 0317 - 412432.
Dit doet u op het moment dat uw dier(en) normaal de vaccinatie krijgt.  
De medewerkers van Dierenkliniek Kortenoord geven u graag meer informatie over de Titercheck en inentingen voor uw hond.