Ontvlooien hond

Vlooien zijn hinderlijk voor zowel volwassen honden als pups. Niet alleen veroorzaken ze jeuk, ze zuigen ook bloed. Indien uw hond door vlooien gebeten wordt, is de kans groter dat er op latere leeftijd een vlooienallergie ontstaat. Begin op tijd met een goed vlooienbestrijdingsmiddel. Er zijn veilige middelen op de markt waarmee de vlooien gedood worden. Ook zijn er middelen die de vlo steriel maken, zodat voortplanting van de vlo voorkomen wordt.

Vlooien geven niet alleen maar jeuk en irritatie, ze kunnen ook wormen overbrengen op uw hond. De vlo is namelijk de tussengastheer voor de lintworm. Het is dus belangrijk om uw hond ook te ontwormen als hij vlooien heeft.

Vlooienbestrijding moet ook in de winter aandacht hebben. Sterker nog, de vlooien komen met de dalende temperaturen graag overwinteren in onze warme huizen. Denk dus ook in de winter aan vlooienbestrijding!

Wat zijn vlooien?

Vlooien zijn kleine bloedzuigende parasieten die voor veel overlast zorgen bij onze huisdieren. Maar niet alleen honden en katten zijn gevoelig voor vlooien. Ook de mens, het konijn en de fret kunnen het slachtoffer worden van de vlo. 


Welke soorten zijn er?

Bij onze huisdieren komen twee soorten vlooien voor:
De hondenvlo (Ctenocefalides Canis) en de kattenvlo (Ctenocefalides Felis). Vreemd genoeg is de kattenvlo ook bij de hond de meest voorkomende vlo.


Hoe loopt de cyclus van de vlo?

Voordat een vrouwtjesvlo eitjes kan leggen moet zij eerst een bloedmaaltijd hebben. Daarna legt zij enige tientallen eitjes in de vacht van de hond. Deze rollen uiteindelijk uit de vacht en komen zo in uw huis terecht. Na 2-4 dagen komen uit deze eitjes larven. De larven zijn een paar millimeter lang en zo dik als een haar. Ze verstoppen zich op donkere plekken en voeden zich onder andere met de uitwerpselen van de volwassen vlooien. Na 2 tot 3 weken verpoppen de larven zich. Deze poppen kunnen tot wel 1,5 jaar in leven blijven en zijn bestand tegen een hoop invloeden van buitenaf. Onder invloed van trillingen en warmte komt uit de pop een volgroeide vlo en dan is de cyclus rond. Deze hele cyclus neemt gemiddeld zo'n 6 weken in beslag.

Huisdier en omgeving

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, speelt een groot deel van de levenscyclus van de vlo zich af buiten de hond. Alleen de volwassen vlooien vinden we terug op de hond. De eitjes, larven en poppen bevinden zich in de omgeving. Het gevaar zit dus in de duizenden eitjes en larven die zich schuilhouden in het tapijt, tussen de plinten, enzovoort.

Waarom vlooien bestrijden?

Er zijn meerdere redenen waarom het verstandig is om vlooien bij uw huisdier te bestrijden. Een vlooienbeet kan veel jeuk veroorzaken. Met de beet spuit de vlo een klein beetje speeksel in de huid om te zorgen dat het bloed niet stolt. Dit geeft jeuk en irritatie waardoor de hond gaat krabben en bijten. Sommige honden zijn overgevoelig voor het speeksel van de vlo. Na een aantal beten wordt een bepaalde grens overschreden waardoor een allergische reactie optreedt (vlooienallergie). Ze krabben en bijten zichzelf tot bloedens toe. Een beet per week is dan al voldoende om dit proces in stand te houden. Dus alle reden om vlooien te bestrijden en te voorkomen dat uw hond besmet raakt.
Voor de bestrijding van de vlo is het belangrijk dat er regelmatig en goed doordacht behandeld wordt, soms met verschillende producten. We moeten een onderscheid maken tussen het preventief aanpakken van de vlooien en de bestrijding van een vlooienbesmetting. 

Preventieve bestrijding

We moeten voorkomen dat de toevallig opgedane vlo zich bij uw hond kan vermenigvuldigen. De volwassen vlo heeft namelijk maar een levensduur van 2 tot 4 weken, zodat met name de snelle voortplanting de problemen veroorzaakt. Het doorbreken van de levenscyclus kan tegenwoordig op eenvoudige wijze door eens in de maand een pipet in de vacht van de hond aan te brengen.
Als andere goedwerkende middelen tegen vlooien adviseren wij tabletten die maandelijks ingenomen moeten worden. Deze zorgen ervoor dat naast het doden van de vlo, de vlooieneitjes niet uitkomen. Omdat sommige tabletten niet tegelijkertijd werkzaam zijn tegen teken, adviseren wij in dit geval het gebruik van een halsband tegen teken als aanvulling.

Bestrijding van een vlooieninfectie

Bij een vlooienplaag kan het beste gebruik worden gemaakt van anti vlooien middel. Ongeveer 5% is volwassen vlo en de overige 95% bestaat uit eitjes, poppen en larven; deze zitten dan in uw huis. Bij de behandeling van de omgeving dient bij voorkeur de levenscyclus van de vlo zoveel mogelijk doorbroken te worden.
Bij een vlooienplaag in huis kan het anti vlooien middel in vorm van tabletten of pipetten gebruikt worden bij uw hond om te zorgen dat de vlooieneitjes niet uitkomen.
In combinatie hiermee kunt u een spray voor het huis gebruiken dat naast de vlooien ook de larven doodt. De poppen (die een jaar kunnen overleven) kunnen door geen enkel middel aangepakt worden. Deze moeten eerst uitkomen en dan zijn ze te bestrijden. Dit laatste betekent dat u bij een vlooienprobleem er nooit in een keer vanaf bent. Dagelijks stofzuigen is hierbij ook van groot belang! 
De wijze van vlooienbestrijding en de middelen die u hierbij inzet zijn afhankelijk van allerlei omstandigheden zoals: de mate van besmetting, het aantal en de soort huisdieren, de specifieke woonomstandigheden, enz.

Vlooienkam

Het is natuurlijk ook goed om mechanisch de vlooien te verwijderen. Door middel van het kammen met een goede vlooienkam kunnen de volwassen vlooien gevangen worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur een ijzeren vlooienkam.

Twijfelt u over welk vlooienmiddel het beste is voor uw hond, neem dan contact op met onze kliniek. Wij kunnen u een goed advies op maat geven.