Teek bij hond

Onze zomers worden warmer en daardoor kunnen teken uit zuidelijke landen hier makkelijker overleven. Teken komen tegenwoordig het hele jaar voor, dus zowel in de zomer als in de winter. Het is van groot belang om te zorgen dat uw huisdier tekenvrij is. Dat is de enige manier om te voorkomen dat uw huisdier levensbedreigende ziekten van teken krijgt.

Iedereen die regelmatig met zijn hond in het bos loopt heeft er wel eens een gezien en inmiddels is duidelijk dat ze lang niet zo onschuldig zijn als we lange tijd gedacht hebben. Behalve vervelende ontstekingen op de bijtplaats, vaak nog gevolgd door een nare likplek door de hond zelf, zijn er inmiddels een flink aantal ziekten bekend die door de teek op zijn 'gastheer' worden overgebracht.
De bekendste ziekte is de Ziekte van Lyme. Hoewel er discussie is over het al dan niet voorkomen van deze ziekte bij honden, is het onze ervaring dat er toch regelmatig honden worden aangeboden met typische neurologische (zenuw-) en gewrichtsklachten. Bij bloedonderzoek blijkt dan dat zij in aanraking zijn geweest met de Borreliabacterie, de verwekker van de Ziekte van Lyme bij mensen. De Borreliabacterie zit in Nederland in het speeksel van ongeveer 20% van de teken. Zulke teken zullen uw hond lang niet altijd besmetten.

Andere door teken overgedragen ziekten zijn zeldzamer. Het gaat dan om Babesiosis en Ehrlichiose. Beide ziekten komen in Nederland inmiddels ook voor, de dragende teken zijn meegebracht uit zuidelijke vakantiegebieden.

Voor de hond zijn pipetten en tabletten op dit moment het meest effectieve middel. Er zijn pipetten die tegen de zandvlieg beschermen die in het zuiden van Europa de ziekte Leishmania kan veroorzaken. Midddelen die niet tegen de zandvlieg werken, kunnen aangevuld worden met een speciaal halsband dat wél beschermt.

Twijfelt u over welk tekenmiddel het beste is voor uw hond, neem dan contact op met onze kliniek. Wij kunnen u een goed advies op maat geven.