Testikels bij hond niet ingedaald

Bij sommige reuen zijn de testikels niet ingedaald (binnenbal of cryptorche hond). De achtergebleven testikels kunnen in het lieskanaal zitten, maar ook in de buik. Omdat deze testikels in een warmere omgeving zitten, hebben ze eerder de neiging om tumoreus te ontaarden (een tumor te ontwikkelen). Daarom is het verstandig om deze testikel(s) te verwijderen. 

Moet een cryptorche reu operatief behandeld worden?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven; er zijn namelijk meerdere voors- en tegens. Opmerkelijk is dat bij een cryptorche reu (de testikels zijn dan niet ingedaald in het scrotum) met name de persoonlijke voorkeur van de eigenaar van doorslaggevend belang is. 

Risico's

Ongeveer 15 jaar geleden heeft de heer Van Sluijs(1) (hoogleraar chirurgie in Utrecht) een artikel geschreven waarin de conclusie was dat de verwachte levensduur van een reu met ‘binnenballen’ waarbij niks gedaan wordt, niet significant langer zou zijn dan de cryptorche reu waarbij de testikels chirurgisch verwijderd zijn. Het risico van niet verwijderen is dat de betreffende testikels tumoreus ontaarden. Omdat de testikel in een warmere omgeving is, heeft deze sneller de neiging om tumoreus te ontaarden, maar de tumoren die ontstaan in testikels zijn over het algemeen niet heel kwaadaardig.

?Het risico van narcose en de narcose methode is per dierenartsenpraktijk zeer verschillend. Ook de chirurgische methode is zeer verschillend. In de afgelopen jaren zijn er heel veel positieve ontwikkelingen in de narcosemiddelen en operatiemethoden geweest. Als de testikel laparoscopisch (met kijkoperatie) verwijderd wordt, zal de ingreep minder tijd kosten en minder invasief zijn (er is dan namelijk sprake van twee hele kleine buik wondjes) ten opzichte van de methode met een grote buiksnede. 

Kortom, de voordelen van laparoscopie zijn enorm:

  • Er hoeft geen snede gemaakt te worden waar minimaal een hand doorheen kan.
  • Er is veel beter zicht in de buik; testikels liggen helemaal vrij in beeld.
  • De wondjes zijn veel kleiner: er is dus minder wondpijn, minder kans op wondinfectie en geen kans op wondbreuk.
  • Er is minimale nazorg.


Een nadeel zouden de kosten kunnen zijn. Maar omdat voor deze laparoscopische ingreep veel minder tijd nodig is ten opzichte van de chirurgische benadering zonder scoop, zullen uiteindelijk de kosten veel lager zijn dan bij een gewone chirurgische benadering (met buiksnede).

Conclusie

Een eenduidig antwoord of de binnenbal(len) verwijderd moet(en) worden is er dus niet. Daarom zal in goed overleg met de dierenarts tot een juiste beslissing komen.

Referentie:
(1) M.A.J.Peters, F.J. van Sluijs (2002), Decision analysis tree for deciding whether te remove an undescended testis from a youngh dog, Veterinary Record, March 30, 2002.