Wolfsklauw (hubertusklauw) preventief verwijderen verboden

Wat is de wolfsklauw?

Een hond heeft aan zijn voorpoten normaal gesproken vijf tenen zitten, en aan de achterpoot vier. Wanneer er vijf of zes tenen aan de achterpoot zitten (net boven de voet), dan spreken we van een wolfsklauw. Dit is ook wel bekend onder de naam hubertusklauw. Opmerkelijk is dat ondanks de naam de wolfsklauw bij wolven niet voorkomt.

Bouw

De Berner Sennenhond hond is een ras waarbij deze zogenaamde wolfsklauw relatief vaak voorkomt. De vijfde teen zit dan net boven de voet en bestaat uit een nagel en één of enkele teenkootjes zonder normale verbinding met de poot. Omdat deze nagel niet op de grond afslijt, kan de nagel doorgroeien. Deze zal dan dus regelmatig geknipt moeten worden om te voorkomen dat de nagel ingroeit. De nagel heeft voor het functioneren van de hond geen praktisch nut. De wolfsklauw kan aan één zijde maar ook beiderzijds voorkomen. In sommige gevallen kan er ook een zesde wolfsklauw voorkomen.

Afwijkingen

Omdat de nagel geen contact maakt met de grond kan de nagel behoorlijk lang worden en soms in struiken of aan hekwerk blijven haken tijdens het spelen. De wolfsklauw kan breken of er kan er een behoorlijk trauma ontstaan met een open wond en veel bloedverlies. Als dit trauma optreedt is dit erg pijnlijk voor de hond.

Behandeling

Wanneer er sprake is van trauma aan de wolfsklauw, dan is het van belang om de wond te bedekken met een schone doek. Daarna kunt u het beste meteen naar de dierenarts gaan om het te laten behandelen. Dit is belangrijk zodat een eventuele ontsteking kan worden voorkomen, en iets tegen de pijn kan worden gegeven. Soms moet er een chirurgische ingreep plaatsvinden om de wond goed te kunnen laten herstellen.
Als de wolfsklauw om medische redenen moet worden verwijderd, dan moet dat door een dierenarts gedaan worden. De hond moet hiervoor verdoofd worden. Soms is amputatie van de teen nodig doordat er teveel trauma is opgetreden.
Hoe complex het verwijderen van de wolfsklauw is, hangt af van hoe de teen vergroeit is met de achterpoot. Wanneer er sprake is van een vergroeiing met alleen het bindweefsel en zonder botkootjes dan zal de operatie een stuk eenvoudiger zijn dan wanneer er vergroeiing is met een gewricht. Bij een vergroeiing mét botkootjes is de ingreep veel ingrijpender.

Preventieve amputatie is verboden

Het besluit Diergeneeskundigen is een onderdeel van de Wet Dieren. Deze wet vervangt de oude Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In het Ingrepenbesluit staat dat  het voor dierenartsen niet meer is toegestaan om wolfsklauwen te verwijderen bij honden. Deze wet  geldt vanaf 1 juli 2014. Het  verwijderen van de wolfsklauwen na de leeftijd van 4 dagen was al eerder verboden in 2014.

Alleen wanneer de wolfsklauw voor de hond voor problemen zorgt en er sprake is van een medische noodzaak, dan mogen dierenartsen ze wel verwijderen.

Rasstandaarden

Een rasstandaard bij huisdieren bestaat uit een aantal regels (raspunten) die de ideale vertegen-woordiger van het ras beschrijven. Een keurmeester gebruikt deze standaard om te beoordelen in hoeverre individuele dieren het ideaal benaderen. Afwijkingen aan de raspunten worden gezien als fouten, al zal waarschijnlijk geen enkel dier geheel zonder fouten zijn. Voor sommige hondenrassen is de aanwezigheid van wolfsklauwen een onderdeel van de rasstandaard, terwijl voor andere rassen juist de afwezigheid van wolfsklauwen als rasstandaard wordt gezien. Soms wordt er zelfs aanbevolen ze te laten verwijderen. Bij enkele rassen wil men niet slechts een enkele, maar zelfs een dubbele wolfsklauw zien. Een voorbeeld hiervan is de Briard.
Echter, net als bij het verbod op het couperen van oren en staarten staat de nationale wetgeving áltijd boven de kynologische reglementen. De Raad van beheer (de Nederlandse organisatie over kynologie) heeft  internationaal onder de aandacht gebracht dat het verwijderen van wolfsklauwen in Nederland na 1 juli 2014 niet meer is toegestaan. De Raad van Beheer vindt dat dit bij keuringen geen negatieve beoordeling dan wel een lagere plaatsing in een klasse mag opleveren.

De rasstandaard van de Berner Sennenhond geeft het volgende aan over de wolfsklauwen: “De wolfsklauwen moeten verwijderd zijn (behalve in die landen waar de operatieve verwijdering van de wolfsklauwen wettelijk verboden is).” Dit geldt dus voor Nederland.

Conclusie

Dus in Nederland mogen de wolfsklauwtjes niet preventief verwijderd worden. Tenzij de hond er regelmatig trauma aan heeft en er een medische indicatie is om de wolfsklauwtjes aan de achterpoten te verwijderen.

Marèse van Haneghem
(orthopedisch dierenarts)

Literatuur: Wikipedia en rasstandaard Berner Sennenhond