Hoge bloeddruk bij de kat

Hoge bloeddruk komt bij katten regelmatig voor. We noemen hoge bloeddruk ook wel hypertensie. Van alle katten met hypertensie heeft 80% een onderliggende ziekte die de hypertensie veroorzaakt. De meest voorkomende oorzaken van hypertensie zijn chronisch nierfalen en een te hard werkende schildklier. Ook een aandoening aan de bijnieren, vaak een tumor, kan voor hypertensie zorgen. Al deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij oudere katten en dus zien we hoge bloeddruk mn bij katten op leeftijd.

.
In eerste instantie, bij een matig verhoogde druk, is vaak niet zoveel aan de katten te merken. De zichtbare klachten komen vaak in een laat stadium van hypertensie als er al schade is aan organen. Er kan bijvoorbeeld schade optreden in de hersenen, waardoor katten veel kunnen gaan mauwen en onrustig of juist rustiger gedrag kunnen vertonen.  Katten kunnen door schade aan de hersenen ook neurologische verschijnselen zoals een wankele gang gaan vertonen. Hypertensie kan schade geven aan de ogen. Bij oogschade zien we wijde pupillen die niet goed reageren op licht of er kan zelfs acute blindheid optreden door bloedingen in het netvlies. Schade aan het hart is vaak niet duidelijk zichtbaar voor een eigenaar totdat de kat een verminderd uithoudingsvermogen of benauwdheid vertoont door hartfalen.

Het is verstandig om de bloeddruk te meten van iedere kat boven de 7 jaar  met hartproblemen, nierfalen of gedragsveranderingen. Bij  alle “senior katten” (katten boven de 10 jaar) zonder klinische symptomen is het ook verstandig om de bloeddruk te laten meten.

Het is belangrijk dat het meten van de bloeddruk bij de kat in een rustige omgeving gebeurt. Een bezoek aan de dierenarts brengt voor katten vaak stress met zich mee.Als de kat vervoert is in een reismandje en even heeft moeten wachten in de wachtkamer, is de bloeddruk vaak verhoogd. We noemen dit “ het witte jassen effect”, maar uiteraard is niet alleen de witte jas van de dierenarts de oorzaak voor de bloeddruk stijging. De kat heeft  tijd nodig om even te acclimatiseren en zijn of haar  bloeddruk weer te laten dalen. 

Als de kat ontspannen is, wordt een manchet aangebracht om de voorpoot van de kat.  De manchet kan ook aangebracht worden om de staartbasis, maar dit wordt door sommigen als minder betrouwbaar ervaren. De manchet wordt opgepompt en net als  bloeddrukmeting bij de mens,gecontroleerd leeg laten lopen. Tijdens de meting wordt de kat op zijn of haar gemak gesteld en losjes vastgehouden indien nodig. De meting wordt een paar keer herhaald om een betrouwbare waarde te krijgen. We meten bij katten alleen de bovendruk, de zgn systolische druk. Dit is de druk die in de bloedvaten ontstaat op het moment dat het hart samentrekt en daarmee het bloed in de vaten pompt. Het meten van de onderdruk is bij katten niet betrouwbaar en wordt dus niet meegenomen in de beoordeling.

Bij een systolische bloeddruk tot 140 (mm hg) spreken we van een normale bloeddruk bij de kat. Bij waarden tussen de 140 en 160 is het advies om de bloeddruk van de kat in de gaten te houden en dus de meting na een bepaalde tijd te herhalen. Deze katten hebben een klein risico om schade aan organen te ontwikkelen. Tussen de 160 en 180 spreken we van hypertensie met een matig risico op orgaanschade. Een bloeddruk boven de 180 is duidelijk verhoogd en bij deze katten  is er een aanzienlijk risico op het ontstaan van schade aan ogen, hart nieren en hersenen.

Hypertensie bij katten is goed behandelbaar met medicatie. Er zijn tabletten en er is een vloeistof geregistreerd voor gebruik bij katten. De reactie op medicatie is wel afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de hypertensie. Door de bloeddruk te verlagen zorgen we dat de schade aan organen niet toeneemt door hypertensie. De combinatie van schildklierproblemen en nierproblemen met daarbij hypertensie komt bij oudere katten nog wel eens voor. Het beandelen van hypertensie is dus vaak een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.