Artrose bij het konijn


Algemeen

Artrose komt ook bij konijnen voor. Op oudere leeftijd zijn de klachten niet altijd van dien aard dat er iets aan gedaan moet worden. Maar soms is een behandeling noodzakelijk om het konijn nog een plezierige oude dag te bezorgen. Bij jonge konijnen loont het om zo snel mogelijk een behandeling te starten. Artrose is een onomkeerbaar proces maar het kan wel worden geremd.

 
Wat is artrose?

Bij overbelasting, beschadiging of slijtage (door bijvoorbeeld ouderdom) kan de samenstelling van het kraakbeen in een gewricht veranderen. Kraakbeen is veerkrachtig en fungeert als stootkussen tussen twee botdelen, waardoor deze niet tegen elkaar aan schuren. Als het evenwicht in de afbraak en opbouw van kraakbeen wordt verstoord, spreekt men van artrose. 

Oorzaken voor het ontstaan van artrose

Artrose bij het konijn kent verschillende oorzaken. Zaken als erfelijkheid, verkeerde beweging, trauma of overgewicht kunnen een rol spelen. Artrose kan voorkomen bij alle rassen en komt evenveel voor bij mannelijke als vrouwelijke konijnen. Het komt vooral voor bij oudere konijnen, maar kan ook bij jonge konijnen ontstaan als gevolg van trauma of infectie. Sommige vormen van artrose (zoals bijvoorbeeld artrose aan de heupen) kunnen genetisch overdraagbaar zijn. Het is bewezen dat artrose meer bij konijnen met overgewicht voorkomt. 

Symptomen

Het konijn kan niet meer goed meekomen, raakt kreupel, wil niet meer huppelen, gaat mank lopen (continu of in episodes) en heeft duidelijk ongemak bij het bewegen. 
Soms is het achterwerk vol urine en/of  ontlasting omdat de konijnen zichzelf niet meer kunnen wassen omwille van de pijn. Soms wil het konijn zelfs niet meer eten door de pijn.

Diagnose

Er zal bij het konijn door de dierenarts een algemeen lichamelijk onderzoek gedaan worden gevolgd door een orthopedisch onderzoek. Als het vermoeden er is dat uw konijn artrose heeft, dan kan dit met een röntgenfoto worden vastgesteld.
Konijnen zijn zeer pijngevoelig. Sommige konijnen die op een röntgenfoto enkel een lichte graad van artrose vertonen hebben hier veel pijn van. 
Het is aan te raden om ook een urine onderzoek te laten uitvoeren, omdat blaasinfecties en blaasstenen vaak dezelfde klachten kunnen geven als artrose van de achterhand.

Behandeling

Het achterwerk moet goed schoon gehouden worden als het konijn zichzelf niet meer kan wassen en in de zomer dient men te zorgen dat het konijn in een vliegenvrije ruimte zit. Advies is om het konijn maandelijks met Nomyasis te behandelen.

Het is belangrijk dat er een zachte en vooral voldoende dikke bodembedekking in het hok ligt. Als het konijn niet eet dan moet het gedwangvoederd worden. Als een operatie niet mogelijk is, dan zijn pijnstillers noodzakelijk. Uiteraard is het voor het konijn dat te zwaar is, naast bovenstaande, een eerste vereiste om af te vallen. Overgewicht levert letterlijk een zware belasting op de gewrichten en belemmert het konijn in zijn beweging.