24 mei, door Dierenkliniek KortenoordPrivacywet, AVG, nieuwe wet op de privacy

Doorgeven en gebruik van uw e-mailadres

Achternaam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening

Algemeen:
De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Het privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. U kunt het reglement vinden op onze website:
https://kortenoord.com/nieuws/134/privacyreglement_dierenkliniek_kortenoord

Dierenkliniek Kortenoord
In onze dierenkliniek kunnen diverse persoonsgegeven van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Voor een aantal handelingen is het van belang dat we in het bezit zijn van uw e-mailadres. Als dat nog niet bij ons bekend is vragen wij u het door te geven aan een van onze medewerk(st)ers. Hiervoor kunt u een formulier invullen. Deze wordt digitaal opgeslagen in uw dossier.

Waarvoor gebruiken wij uw e-mailadres
U heeft uw e-mailadres doorgegeven aan een medewerk(st)er van onze kliniek. Wij gebruiken dit e-mailadres voor het toesturen van onze maandelijkse Nieuwsbrief. Mocht u besluiten deze niet meer te willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven. Dit doet u helemaal onderaan de Nieuwsbrief. Daar kunt u kiezen voor: Voor deze Nieuwsbrief uitschrijven, of voor Uw gegevens aanpassen. Ook gebruiken wij uw e-mailadres voor het doorsturen van (medische) gegevens naar een specialist die onze dierenarts, in overleg met u, wilt raadplegen. Het komt steeds vaker voor dat onze klanten hun factuur via de mail wilt ontvangen of de factuur meteen door willen (laten) sturen naar uw verzekering en ook daar hebben wij uw e-mailadres voor nodig. U zult begrijpen dat wij uw e-mailadres niet gebruiken voor verkoopdoeleinden.