1 mei 2023

Vaccineren

Over vaccineren van zowel mens als dier is regelmatig discussie. Uw dier moet uiteraard goed beschermd zijn, maar wordt er teveel ingeënt?
Uw huisdier wordt bij Dierenkliniek Kortenoord jaarlijks ingeënt. Voordat uw huisdier de inenting krijgt, wordt het uitgebreid onderzocht. Dit noemen wij de jaarlijkse check-up. Deze check-up is van groot belang om aandoeningen in een vroeg stadium te vinden en te voorkomen dat uw huisdier er ziek van wordt.

 

Vaccineren op maat voor honden en katten

Bij Dierenkliniek Kortenoord wordt 'vaccineren op maat' al lange tijd toegepast. Dit betekent dat we niet elk jaar de 'grote cocktail' geven, maar de vaccinatie aanpassen aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier. Ons uitgangspunt is: zo min mogelijk vaccineren, maar uw hond en kat moet wel goed beschermd zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktail inenting voor honden tegen ziektes als parvo, hondenziekte en leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt de cocktail maar één keer in de 3 jaar gegeven. Uit experimentele studies is gebleken dat de bescherming, door de "cocktail" zelfs langer kan duren. Hoe weet u of uw hond voldoende beschermd is, en of het nodig is opnieuw te vaccineren? Dit is vanaf nu te meten met de  Titerbepaling.
 

Vaccicheck titerbepaling

De Vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed bij de hond de antistoffen meet tegen parvo, hondenziekte en leverziekte. Bij de kat worden de antistoffen voor kattenziekte en niesziekte bepaald. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond of kat. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig. Op deze manier krijgt u een vaccinatieadvies op maat, passend bij uw huisdieren. Uw dier wordt alleen ingeënt tegen die ziekten waartegen de bescherming onvoldoende is. De betrouwbaarheid van de test is zeer betrouwbaar, en de uitslag is binnen een half uur al beschikbaar. De titerbepaling voldoet aan de vaccinatieplicht. Een pension- of kennelhouder mag zelf bepalen of titerbepalingen in zijn pension of kennel zijn toegestaan als bewijs van bescherming. 

Ziekte van Weil

Voor de Ziekte van Weil (leptospirose) moet wel jaarlijks ingeënt worden. De Ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste ziekteverschijnsel is een nierontsteking. De bacteriën (leptospiren) worden via de urine uitgescheiden en met name via besmet (zwem)water van het ene naar het andere dier (rat-hond; hond-hond) overgedragen. De mens of hond wordt meestal besmet via zwemmen in open water of door het drinken uit plassen op straat of in het bos. De Ziekte van Weil is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. Voor de Ziekte van Weil is titerbepaling niet zinvol. Het vaccin is, in tegenstelling tot de andere vaccins, een dood vaccin en kort werkzaam, ongeveer 1 jaar. Jaarlijks vaccineren wordt dus aangeraden. 

Niet inenten

Niet inenten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten, zoals Parvo, met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Recent was er bijvoorbeeld een uitbraak van een kattenziekte in een asiel, waarbij veel katten zijn overleden. Inenten voorkomt dit soort leed. Zorg dat u geen spijt achteraf krijgt en geef uw huisdier de juiste zorg en bescherming.

Praktische informatie

U kunt voor de Vaccicheck een afspraak maken met ons op telefoonnummer 0317 - 412432.
Dit doet u op het moment dat uw dier(en) normaal de vaccinatie krijgt.  
De medewerkers van Dierenkliniek Kortenoord geven u graag meer informatie over de Vaccicheck en inentingen.