30 november 2016, door Dierenkliniek Kortenoord

Vaccinatie avond RHD type 2

Nobivac® Myxo-RHD is geregistreerd tegen myxomatose en klassieke RHD (ook wel RHD1 genoemd). Uit studies is bekend dat Nobivac Myxo-RHD géén bescherming biedt tegen RHD2.

Om te voorkomen dat uw konijn ziek wordt wil Dierenkliniek Kortenoord starten met het vaccineren van uw konijn(en). De 1e vaccinatie zal plaatsvinden tijdens het konijnenspreekuur op maandag 9 januari 2017. Het middel dat toegediend wordt is Cunipravac® en zal na 6 weken herhaald dienen te worden. De 2e vaccinatie vindt plaats op maandag 20 februari 2017 tijdens het konijnenspreekuur.
De vaccinatie kost; 1e konijn € 20,00 en het 2e en 3e konijn € 15,00 en de booster kost € 12.50 per konijn. Dierenkliniek Kortenoord heeft ervoor gekozen om 2 dagen hiervoor te reserveren, omdat het middel wat toegediend wordt geboosterd dient te worden.