Homeopathie bij dieren

Het gebruik van homeopathie bij dieren is een nog relatief jonge “wetenschap”. Wie bedenkt dat homeopathie bij mensen reeds honderden jaren oud is en dat het binnen de diergeneeskunde pas sinds enkele tientallen jaren zijn weg heeft gevonden, zal begrijpen dat het hier om een dynamische wetenschap gaat. Met een aantal middelen is reeds veel ervaring opgedaan en kan het effect goed voorspeld worden. Daarnaast blijft het met veel andere middelen nog steeds zoeken. Dat kan gezien worden als een nadeel, maar wij zien hierin juist een positieve uitdaging om homeopathie bij dieren toe te passen.

Homeopathie is een oeroude vorm van geneeskunde die ook op dieren wordt toegepast. Daar waar de reguliere diergeneeskunde bij honden en katten zijn beperkingen kent, kunnen wij in overleg met u een (aanvullende) therapie op homeopathische basis instellen samen met de hulp van Atjo Westerhuis. De werking is op natuurlijke basis volgens het similiaprincipe. Daarbij worden stoffen toegediend in de vorm van tabletten, granules of druppels, die indien ze op bepaalde manier worden gebruikt het betreffende ziektebeeld juist opwekken. Daardoor wordt de gewenste afweerreactie van het lichaam opgewekt.

Wat in algemene zin onder homeopathie bij dieren verstaan wordt, valt in onze kliniek eigenlijk uiteen in twee methoden. Er is de 'klinische homeopathie', waarbij we vaak met lage potentie middelen werken die worden voorgeschreven voor een klinische klacht (bijvoorbeeld bij heupdysplasie en bloedoren). Deze middelen hebben in de loop der jaren hun positieve effect bewezen. Daarnaast gebruiken we de 'klassieke homeopathie', waarbij veel sterker naar het totaal gekeken wordt en waarbij we zoeken naar een middel dat een complex van klachten kan genezen, waardoor het dier zich uiteindelijk veel beter voelt.

Op de kliniek zijn de afgelopen twintig jaar vele middelen beproefd en is een ruime ervaring opgebouwd met de behandeling van onder andere chronische huidklachten, gewrichtsklachten (HD, arthrose, spondylose, ED, hernia's etc.), interne klachten (maag/darm klachten) en vele andere klachten. Ook gedragsafwijkingen laten zich, in combinatie met gedragstherapie, vaak goed behandelen met homeopathische middelen.

Omdat er nog zoveel is dat we niet weten in de homeopathische diergeneeskunde, staan we dagelijks voor verrassingen, als weer eens is gebleken dat we homeopathisch verder konden komen dan de bereikte grenzen van de reguliere diergeneeskunde.

Mocht u informatie over deze behandelingen willen hebben, dan verwijzen wij u naar het telefonische spreekuur.