Röntgenfoto voor hond

In de röntgenkamer worden foto's gemaakt met een speciaal voor dieren ontwikkeld röntgenapparaat. Dit apparaat beschikt over een beweegbare tafel, zodat de patiënt niet verschoven hoeft te worden voor het maken van de foto. Wanneer de patiënt het toelaat worden de foto’s zonder narcose genomen. Voor het maken van röntgenfoto's zijn wij gehouden aan strenge wettelijke voorschriften. Dat wil zeggen dat er lood in muren en deuren zit en de eigenaar een loodschort dient te dragen. De assistentes en dierenartsen dragen ter bescherming tegen de straling een loodschort, een schildklierbeschermer en loodhandschoenen. Ook is er een maandelijks controle d.m.v. röntgenbadges, mouwplaatjes die de hoeveelheid straling meten.

De foto’s worden ter plekke ontwikkeld, waardoor de röntgenfoto’s direct beoordeeld en besproken kunnen worden. In onze röntgenkamer worden niet alleen röntgenfoto's gemaakt, maar worden ook echografische onderzoeken gedaan. Dit kan een echo zijn voor het bepalen of er levende pups zijn tot aan echo's van het hart.

 

Heupdysplasie (HD) röntgen onderzoek bij honden

Om heupdysplasie (HD) binnen verschillende hondenrassen terug te dringen worden de fokdieren röntgenologisch gekeurd. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en documentatie van de röntgenfoto. Zo is voor een goede beoordeling van de heupgewrichten een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig, je de hond moet exact recht liggen. Marèse van Haneghem en Eva van Andel, dierenartsen bij Dierenkliniek Kortenoord zijn door de Raad van Beheer erkend om officiële HD-röntgenfoto’s in te sturen. 

 • Belangrijk is dat, voordat je bij ons komt, er een account is aangemaakt op de website van de Raad van Beheer. Het email-adres dat je hierbij hebt opgegeven, de stamboom én het eigendomsbewijs van de Raad van Beheer mee te nemen naar de afspraak (of te mailen naar info@kortenoord.com ). Deze zijn noodzakelijk voor het indienen van een beoordelingsverzoek en moeten van te voren geregeld zijn.
 • Uiteraard is het van belang dat je hond ten tijde van het onderzoek in goede conditie is.
 • Je hond wordt gesedeerd (kunstmatig in slaap gehouden) en mag daarom 10 uur van te voren niet meer eten, water drinken mag wel.
   

De kosten van het onderzoek, bestaande uit de dierenartskosten en de kosten voor het beoordelen van de foto door de Raad van Beheer, dienen meteen bij het maken van de röntgenfoto's voldaan te worden aan Dierenkliniek Kortenoord. De foto's zullen digitaal verstuurd worden naar de Raad van Beheer. Dierenkliniek Kortenoord werkt met een digitaal röntgenapparaat, het is mogelijk om een kopie van de röntgenfoto te ontvangen.

Direct nadat de röntgenfoto is gemaakt, wordt deze verzonden naar de Raad van Beheer. Een aantal radiologen (specialisten) in wisselende samenstelling beoordelen de foto. Er vindt een indeling plaats in klassen: A tot en met E. Daarnaast wordt de Norbergwaarde berekend. Conform de regels van de F.C.I. dient de hond voor het maken van HD röntgenfoto minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor enkele grote rassen is deze leeftijd minimaal 18 maanden. Meer informatie over de beoordeling en de minimale leeftijd vindt u op de site van de Raad van Beheer.

Kosten van een heupdysplasie bij Kortenoord

Je vindt de actuele tarieven op onze tarievenpagina.
 
 

Elleboogdysplasie (ED) röntgen onderzoek bij honden

Bij een beperkt aantal hondenrassen is naast een HD-onderzoek ook een röntgenologisch onderzoek van de ellebogen noodzakelijk. Bij dit ED onderzoek wordt gekeken of het dier één van de volgende afwijkingen heeft in de ellebooggewrichten: O.C.D. (Osteochondrose Dissecans), L.P.C. (Los Processus Coronoideus), L.P.A. (Los Processus Anconeus) en incongruentie van de elleboog.

De procedure voor het nemen van de ED röntgenfoto’s is nagenoeg identiek aan die van het HD onderzoek. Ook in dit geval worden de foto’s opgestuurd naar de Raad van Beheer. Er worden van beide ellebogen twee of vier foto’s (afhankelijk van het ras) vanuit verschillende richtingen gemaakt. Vaak kiest een eigenaar ervoor om de röntgenfoto’s in combinatie met een HD-foto te laten opsturen. Voor deze onderzoeken geldt een minimum leeftijd die je op de site van de Raad van Beheer kunt nakijken. Marèse van Haneghem en Eva van Andel, dierenartsen bij Dierenkliniek Kortenoord zijn door de Raad van Beheer erkend om officiële ED-röntgenfoto’s in te sturen.

 • Belangrijk is dat, voordat je bij ons komt, er een account is aangemaakt op de website van de Raad van Beheer. Het email-adres dat je hierbij hebt opgegeven, de stamboom én het eigendomsbewijs van de Raad van Beheer mee te nemen naar de afspraak (of te mailen naar info@kortenoord.com ). Deze zijn noodzakelijk voor het indienen van een beoordelingsverzoek en moeten van te voren geregeld zijn.
 • Uiteraard is het van belang dat je hond ten tijde van het onderzoek in goede conditie is.
 • Je hond wordt gesedeerd (kunstmatig in slaap gehouden) en mag daarom 10 uur van te voren niet meer eten, water drinken mag wel.


De kosten van het onderzoek, bestaande uit de dierenartskosten en de kosten voor het beoordelen van de foto door de Raad van Beheer, dienen meteen bij het maken van de röntgenfoto's voldaan te worden aan de Dierenkliniek Kortenoord. De foto's zullen digitaal verstuurd worden naar de Raad van Beheer. Dierenkliniek Kortenoord werkt met een digitaal röntgenapparaat, het is mogelijk om een kopie van de röntgenfoto te ontvangen.

Anders dan de HD uitslag, waarbij het resultaat in verschillende klassen wordt ingedeeld, is de uitslag van ED uitsluitend positief of negatief. Een negatieve uitslag betekent het dat de hond vrij is van bovengenoemde aandoeningen en geschikt is voor de fokkerij.

Kosten van een elleboogdysplasie bij Kortenoord

Je vindt de actuele tarieven op onze tarievenpagina.
 
 

Penn Hip-foto's bij honden

PennHIP (Pennsylvania HIP Improvement Program) is een methode die is ontwikkeld door de Universiteit van Pennsylvania. Het is een betrouwbare manier om bij (jonge) honden de kwaliteit van de heupen te bepalen. De PennHIP methode mag alleen worden uitgevoerd door dierenartsen die door de Universiteit van Pennsylvania zijn getraind en gecertificeerd. Marèse van Haneghem is hiervoor gecertificeerd. PennHIP is gebaseerd op het feit dat er niet gekeken moet worden of een hond HD heeft (met de daarbij behorende veranderingen aan de heupgewrichten). Maar dat er gekeken moet worden of de hond teveel speling of losheid (“laxity”) in de gewrichten heeft. Dat is namelijk de reden, waardoor hij later HD kan gaan ontwikkelen.
 
 • De mate van speling in de heup gewrichten geeft een zeer betrouwbare voorspelling van de kans op HD. Er wordt een wiskundige beoordeling gedaan in plaats van een optische beoordeling.
 • De speling kan in principe al gemeten worden bij pups vanaf 16 weken leeftijd. Vooral voor honden die gebruikt worden in de sport of als werkhond, is deze methode een uitkomst. Dit omdat deze honden al getest kunnen worden voordat de training begint.
 • Als de heup informatie van de ouderdieren niet bekend is of waarvan de heupen niet geröntgend zijn, is deze methode ook een uitkomst.
 • Doordat HD al zo vroeg geconstateerd kan worden, wordt chirurgisch ingrijpen eerder mogelijk. Met een veel betere prognose, omdat er (nog) geen artrose in de heupen is ontstaan.

 

Hoe gaat Pennhip in zijn werk?

De hond wordt onder narcose (sedatie)  gebracht. Daarna worden er drie röntgenfoto’s van de heupen gemaakt: de gewone heupfoto, een distractie- en een compressiefoto:
 
 1. Gewone heupfoto: een röntgenfoto van de heupen zoals ook bij de HD-screening voor de Raad van Beheer wordt gemaakt.

   
 2. Compressiefoto: de heupen worden hierbij juist in de kom gedrukt. Dit is de zogenaamde “kikker houding”.

   
 3. Distractiefoto: de heupen van de hond worden met behulp van een distractor zo ver mogelijk uit elkaar gedrukt. Dat gebeurt met twee rubber rollen waarbij weinig kracht wordt gebruikt. Omdat de hond gesedeerd is zijn de spieren helemaal ontspannen. Hierdoor is er geen risico op pijnlijke heupen zijn na het nemen van de foto’s
 

De uitslag van een Penn Hip röntgenfoto

Na het maken van de röntgenfoto’s, worden deze digitaal naar het PennHIP-centrum in de VS gestuurd ter beoordeling. Het PennHIP-centrum baseert de gegevens middels het onderzoek bij tienduizenden honden. Uit alle studies blijkt de kwaliteit van deze methode. Met behulp van al deze uitslagen is er per ras een scorerange opgesteld. Niet elk ras is namelijk hetzelfde gebouwd en ook de soepelheid in de heupen verschilt. Daarom heeft niet elk ras dezelfde normaalwaarden. Bijvoorbeeld; een Duitse Herder heeft veel soepelere heupen dan een Borsoi.
 
Uit het verschil tussen de distractie- en de compressie-opname kan de “laxity”  (=speling) berekend worden. Een hond met veel speling heeft een grotere kans op het ontwikkelen van HD op latere leeftijd. De maat voor deze speling is de distractie index DI. De eigenaar krijgt een certificaat met daarop de distractie-index van zijn hond. Bovendien worden de gemiddelde waardes van het ras vermeld ter vergelijking. Dieren met waardes onder de 0,3 hebben zeer weinig kans op het ontwikkelen van heupdysplasie en artrose.
 

Beoordeling Penn HIP röntgenfoto’s

De Penn Hip procedure bestaat uit drie opnames: een gestrekte heupopname, een opname, waarbij de heupen in de kom en uit de kom geduwd worden. Op basis van deze opnames wordt een distractie-index gemeten. Die voorspelt hoe groot de kans is dat je hond last krijgt van artrose van de heupgewrichten. De officiële Penn Hip-foto's worden naar Pennsylvania, VS gestuurd. We kunnen de meting ook zelf doen, maar dan is de uitslag  niet officieel.
 

Kosten van Penn Hip röntgenfoto bij Kortenoord

Je vindt de actuele tarieven op onze tarievenpagina.
 
 

OFA keuringen hond

Bij Dierenkliniek Kortenoord kun je naast de PennHIP ook terecht voor OFA keuringen.
OFA  (Orthopedic Foundation for Animals) keuringen worden onder andere bij Australian Labradoodle  gedaan, ook voor andere rassen kun je hiervoor bij ons terecht.
 

Contrastfoto's bij honden

Artrogram

Bij een artrogram (artro is gewricht) wordt de gewrichtsruimte gevuld met contrastvloeistof. Hierbij is het gewrichtsoppervlak en vooral de peesaanhechtingen en het verloop van de pees, beter zichtbaar. Deze techniek wordt vooral toegepast in de schouder om bicepspeesletsel op te sporen. Voor het beoordelen van de gewrichtsoppervlakken (OCD) wordt tegenwoordig een CT scan geadviseerd.