Laparoscopie (kijkoperatie)

Reeds jaren lang wordt er in Dierenkliniek Kortenoord  laparoscopie gedaan. Dit is een kijkoperatie in de buik (laparo = buik en scopie = kijken).

Bij de laparoscopie worden drie kleine insnedes gemaakt  in de buik. Een kijkinstrument (de laparoscoop) wordt ingebracht en via dezelfde insnedes kan de behandeling plaatsvinden. Het grote voordeel is dat deze methode een beperkte belasting voor de patiënt met zich meebrengt. Immers, er zijn maar kleine snedes nodig. Er hoeft dus geen snede gemaakt te worden waar minimaal een hand doorheen kan.

Er zijn verschillende ingrepen waarvoor de laparoscopie een zeer geschikte methode is. Onder andere de sterilisatie (castratie van de teef, nl. het verwijderen van de eierstokken). Verder het vastzetten van de maag (gastropexie) en ook het verwijderen van een binnenbal (cryptorche reu). Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden, omdat de laparoscopie een goed overzicht in de buik verschaft.

Castratie van de teef

Bij honden wordt altijd een castratie gedaan. “Steriliseren” is het onderbinden van de eileiders, waarbij de eierstokken behouden blijven. Dit wordt niet gedaan bij de laparoscopische castratie van de teef. De eierstokken worden dan volledig verwijderd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dieren 75% minder pijn hebben na een laparoscopische castratie ten opzichte van een castratie via een open-buik ingreep. Dit geldt voor honden die zwaarder zijn dan 10 kilogram lichaamsgewicht. De hersteltijd na een laparoscopische castratie is ook veel korter. De nazorg welke nodig is na een open-buik operatie is na een laparoscopie niet van toepassing. De patiënten zijn direct na de ingreep weer op de been en de sneetjes zijn zo klein dat er geen nazorg nodig is voor de wondjes. Er hoeft dus geen rust gehouden te worden voor de buikwond.

Gastropexie (vastzetten van de maag)

Een maagtorsie of verdraaiing van de maag is een acute, levensbedreigende aandoening waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen. Gasvorming in de maag maakt van de maag een ballon.
De maag wordt opgeblazen met gas (maagdilatatie) en de draaiende maag leidt ertoe dat de in- en uitgang van de maag wordt afgeknepen. Ook worden bloedvaten en de milt meegetrokken, en deze kunnen ook afgekneld worden.
Het is niet gezegd dat uw hond deze aandoening krijgt,  maar bij de risicorassen (zoals Duitse Dog, Bloedhond, Ierse  Wolfshond, Duitse herder, Doberman Pincher, Berner-en Zwitserse Sennenhonden, Bordeaux Dog, Poedel, Akita, Malamute, Ierse Setter, St. Bernard en Old English Sheepdog), of in geval van eerdere problemen, is het preventief vastzetten van de maag zeker aan te raden. Dit is met de laparoscopie een eenvoudige procedure.

Cryptorche reu

Bij sommige reuen zijn de testikels niet ingedaald. De achtergebleven testikels kunnen in het lieskanaal zitten, maar ook in de buik. Omdat deze testikels in een warmere omgeving zitten hebben ze eerder de neiging om tumoreus te ontaarden. Daarom is het verstandig om deze testikel(s) te verwijderen. Hierbij worden slechts twee kleine snedes in de buik gemaakt. Door het goede overzicht in de buik is deze laparoscopische methode veel korter, waardoor de hond een kortere narcoseduur hoeft te ondergaan.

Kortom, de voordelen van laparoscopie zijn aanzienlijk:

  • Er hoeft geen snede gemaakt te worden waar minimaal een hand doorheen kan.
  • Er is veel beter zicht in de buik, de eierstok, maag of testikel liggen helemaal vrij in beeld.
  • Minder kans op infectie: uitsluitend steriele instrumenten gaan de buik in (er bestaat geen kans op scheuren van een handschoen).
  • De wondjes zijn veel kleiner, er is dus minder wondpijn, minder kans op wondinfectie en geen kans op wondbreuk.
  • Er is minimale nazorg.

Een nadeel is dat de kosten, met name voor de sterilisatie (castratie) van de teef, hoger zijn. Dit is niet van toepassing voor de gastropexie (vastzetten van de maag) omdat deze ingreep veel minder tijd vraagt bij de laparoscopie. Ook de cryptorche reuen zullen door het goede overzicht veel minder tijd vragen ten opzichte van de chirurgische benadering zonder scoop.