Laparoscopie

Ook in Dierenkliniek Kortenoord worden er laparoscopische operaties uitgevoerd. Dit is een kijkoperatie in de buik: laparo (buik) en scopie (kijken).

Bij de laparoscopie worden er kleine insnedes gemaakt in de buik. Een kijkinstrument (de laparoscoop) wordt hierlangs ingebracht zodat de behandeling kan plaats vinden. Het grote voordeel is dat deze methode een beperkte belasting voor de patiënt met zich meebrengt. Immers, er zijn maar kleine snedes nodig. Er hoeft dus geen snede gemaakt te worden waar minimaal een hand doorheen kan.

Er zijn verschillende ingrepen waarvoor de laparoscopie een zeer geschikte methode is. Onder andere de sterilisatie (castratie van de teef, nl. het verwijderen van de eierstokken). Verder het vastzetten van de maag (gastropexie) en ook het verwijderen van de “binnenbal” (cryptorche reu). Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden omdat de laparoscopie een goed overzicht in de buik geeft. Kortom, de voordelen van een kijkoperatie zijn groot.

Voordelen

  • De patiënten hoeven na de ingreep geen rust te houden.
  • Er hoeft geen snede gemaakt te worden waar minimaal een hand doorheen kan.
  • Er is veel beter zicht in de buik; de eierstok, maag of testikel liggen helemaal vrij in beeld. 
  • De wondjes zijn veel kleiner: er is dus minder wondpijn, minder kans op wondinfectie en geen kans op wondbreuk.
  • Er is minimale nazorg.

 

Nadeel

  • De kosten zijn, met name voor de sterilisatie (castratie) van de teef, hoger (+/- 150 euro duurder). Dit is niet van toepassing voor de gastropexie (vast zetten van de maag) omdat de ingreep veel minder tijd vraagt bij de laparoscopie. Ook de cryptorche reuen zullen door het goede overzicht veel minder tijd vragen ten opzichte van de chirurgische benadering zonder scoop.
     

Informatie video over laparoscopie